VOOR WIE

Binnen mijn praktijk werk ik met jongeren én volwassenen met mentale klachten die verlieservaring(en) hebben meegemaakt.   

Jongeren

Is er iets gebeurd waardoor jij vaak boos bent of verdriet hebt? Je somber voelt of soms heel bang bent voor wat er kan gebeuren? Heb je weinig energie om dingen te doen? Of weet je het allemaal even niet meer?   

Heb je het gevoel dat je daar met weinig mensen over kunt praten of wil je je familie niet belasten? Wil jij iets delen over wat je bezig houdt, maar weet je niet hoe?  Dan vraag je je vast af hoe je nu verder moet en of het ooit weer leuk wordt. 

Met gesprek, muziek, spel en creatieve werkvormen (op een manier die bij jou past) zoeken we samen hoe je om kunt gaan met wat er bij jou speelt. Zodat je je gevoelens begrijpt en je je weer beter gaat voelen. 

 

Jongeren met psychische / mentale problemen

Heb jij een psychische klachten  of heb je een ouder die psychisch ziek is (KOPP / KOV problemen)?  Als je eens stil wilt staan bij de mogelijkheden in begeleiding en de impact die dit op jouw leven heeft, neem dan gerust contact op. Het kan ook zijn dat de psychische klachten rouwen in de weg staat. Het helpt om hier bij stil te staan en hier over te praten.  

Zie ook: https://www.trimbos.nl/kennis/kopp-kov/

Ouderbegeleiding

Heeft je kind een ingrijpend verlies meegemaakt en maak je je zorgen?

Een aanwezige, steunende ouder en een veilige omgeving (familie, school) is voor elke jongere dan het allerbelangrijkste. Het is dan ook niet altijd nodig dat ik individueel met een jongere werk. Soms kan het wel heel helpend zijn, maar staat een jongere niet (meteen) open voor begeleiding. Dat is een begrijpelijke reactie in deze fase van hun leven, het is nu eenmaal niet gemakkelijk om je kwetsbaarheid te laten zien aan een ‘vreemde’.

Met ouderbegeleiding kunnen we aandacht besteden aan je vragen en zorgen, proberen we samen te duiden wat er speelt en wat je kind kan helpen. De nadruk ligt dan op jou in de rol van ouder: wat kun jij als ouder doen om ervoor te zorgen dat je kind niet vastloopt? Of dat je kind zijn gevoelens uit of leert delen?

Kinderen leren van hun ouders hoe je met moeilijke gebeurtenissen in het leven kunt omgaan. Ouders zijn het voorbeeld, het model. Het verstevigen van jouw voorbeeldrol als ouder en opvoeder kan je houvast geven om te begrijpen wat er in je kind omgaat en het te leren het leven weer op te pakken, met alle gevoelens die daar bij horen.

 

Alle vragen zijn bespreekbaar en ook verlies dat eerder heeft plaatsgevonden maar weer wordt aangeraakt door nieuw verlies krijgt de ruimte.

 

Volwassenen

Als volwassene denk je vaak ”Ik los het zelf wel op”.

In verlies kun je echter vastlopen. Na verlies verandert de  wereld, alles kan op zijn kop komen te staan, voelen als chaos en kan jou het gevoel geven dat je geen controle meer hebt op je emoties en op de dingen waar je eerst van dacht erop te kunnen vertrouwen. 

 

Het verdriet om verlies kan alles doen bevriezen. In de begeleiding gaan we samen op pad.  Op weg door jouw Land van Rouw. 

Wat maakt dat het in het hier en nu, op dit moment zo raakt? 

Gaandeweg ons leven ontwikkelen we onze eigen (overlevings-)strategieën, waar kracht en competenties uit voortvloeien. Maar die ons soms ook zo in de weg kunnen zitten.  

Je kunt in het leven te maken krijgen met verschillende verliezen die je leven op meerdere gebieden beïnvloeden.

Je kunt rouwen om wat je hebt verloren maar je kunt ook rouwen om wat er niet is geweest. 

Een rouwproces kan vastlopen en er kunnen omstandigheden zijn waardoor de rouw zwaarder weegt. 
Bijvoorbeeld als er meerdere verliezen achter elkaar zijn geweest; als er andere of meerdere problemen spelen;  of als er (onbewust) verliezen waren in het verleden die niet goed zijn afgerond.  Dat kan ( vaak met een nieuw verlies)  jaren later tot uiting komen in de vorm van lichamelijke- en/of psychische klachten, problemen in de relatie, in de studie of via werkuitval.

Wanneer je niet voldoende hebt gerouwd, kun je je niet meer ten volle ontwikkelen. Het bemoeilijkt het inslaan van nieuwe wegen naar de toekomst.

 

Verlies- en rouwbegeleiding is een proces waarin je ondersteuning krijgt bij het herkennen van het verlies; het erkennen van jouw verlies en het integreren van dit verlies in jouw leven.

 

Op dat pad wil ik graag met je mee lopen om samen te zoeken naar de passende richting, zodat je je weg weer kunt vervolgen.  

 
Volwassenen met psychische problemen
Heb jij  psychische klachten  of heb je een kind of ouder die psychisch ziek is (KOPP / KOV problemen)?  Als je eens stil wilt staan bij mogelijkheden in begeleiding en de impact die dit op jouw leven heeft, neem dan gerust contact op. Het kan ook zijn dat de psychische klachten rouwen in de weg staat. Het helpt om hierbij stil te staan en over te praten.