VERLIES en ROUW

Wat is rouwen om verlies?

Rouw is het antwoord dat je geeft op jouw verlies. Hechting en verlies zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door hecht te zijn en in verbinding te gaan met personen, zaken en situaties kun je niet anders dan vroeg of laat verlies ervaren.

 

Het ligt in onze natuur om ons te hechten anders zouden we als baby niet kunnen overleven. Het zit dus in ons “systeem” om in verbinding te gaan. Wanneer de verbinding wegvalt (aangekondigd of plots) door overlijden, relatiebreuk, veranderde werksituatie, burn-out etc. ga je uit verbinding en word je onthecht.

 

Deze onthechting kan zeer verscheurende gevoelens en overweldigende gedachten en gedrag met zich meebrengen. Alles wat je dan gaat ervaren doordat de denkbeeldige draad met iets of iemand is doorgeknipt, noemen we rouwen.

Rouw is uniek voor elk van ons maar heeft ook iets universeels. Bekijk het als een vingerafdruk: elke afdruk is uniek maar toch herkenbaar. Zo is het ook met rouw: geen enkel rouwproces zal hetzelfde zijn maar er zijn patronen die je erin kunt zien.

De manier waarop je rouwt vertelt veel over de manier waarop jij als kind gehecht was. Kun je makkelijk hulp vragen? Trek je je terug? Klamp je je vast? Trek je een muur op?

In mijn begeleidingstraject gaan we hier dieper op in zodat je toekomt aan rouwen om je verlies. Je zult merken dat rouw ook veel vertelt over wie jij bent en hoe jij in het leven staat. 

 

Rouwen is hard werken, er zijn diverse taken te verrichten.

Deze taken lopen door elkaar en soms kom je ze op een later tijdstip weer tegen. Deze taken komen aan de orde bij alle soorten verlies

(W. Worden).

Rouwtaken

Rouw is de achterkant van liefde. Rouw houdt zich niet aan opeenvolgende fasen. 

taak 0 ontmoeten leren omgaan met verdriet en rouw
taak 1 erkennen beseffen dat het echt gebeurd is
taak 2 herkennen omgaan met een warboel aan gevoelens
taak 3 verkennen verder leven met het gemis en met je herinneringen
taak 4 verbinden opnieuw je leven oppakken, het verlies verweven in je leven

 

Duale Procesmodel

Bij rouw is er een dynamisch proces van slingeren tussen bezig zijn met het verlies en bezig zijn met herstel. Deze slingerbeweging is voor iedere rouwende anders. Sommigen zijn meer verliesgericht, anderen meer herstelgericht bezig. Dit duale procesmodel is dus heel persoonlijk (Stroebe en Schut).

Kinderen kunnen soms  heel gemakkelijk van het ene naar het andere bewegen. Vrouwen zijn in de regel meer verliesgericht georiënteerd en mannen meer herstelgericht. Dit kan ook tot gevolg hebben dat je elkaar niet begrijpt in je rouwproces.

 

Splitsing van de ziel bij ingrijpende gebeurtenis(sen)

Op het moment dat we ingrijpende gebeurtenis meemaken in ons leven splitst als het ware onze ziel in een trauma / gewond deel en een overlevingsdeel, terwijl er altijd een gezond deel blijft bestaan (theorie Franz Ruppert). Een ingrijpende gebeurtenis  kan een specifiek moment zijn, bv een ongeval, ziekte, overlijden van een dierbare, maar ook meerdere momenten waarop we niet gezien of gehoord zijn, bv ouders die emotioneel afwezig waren in onze kindertijd. Deze theorie is een basis in mijn therapiesessies. Het doel is om het gezonde deel te ontwikkelen, de traumadelen te ontmoeten en de overlevingsdelen te ontmaskeren. We kunnen alleen helen als we vanuit het gezonde deel onze traumadelen ontmoeten.

 

Het is zoals de zee: soms kabbelen de golven rustig, dan weer zijn ze wild en overspoelen ze je.

Een heen en weer bewegen tussen onmacht en kracht, tussen verleden en toekomst, tussen confrontaties en vermijding, tussen aanwezigheid en afwezigheid, oftewel veerkracht.

 

Veelvoorkomende klachten

 • Het ervaren van heftige/intense emoties (verdriet, boosheid, angst)
 • Oncontroleerbare huilbuien
 • Voortdurende prikkelbaarheid
 • Gevoelens van machteloosheid en/of wanhoop
 • Schuldgevoelens
 • Schaamte
 • Gevoelens van eenzaamheid
 • Piekeren
 • Vermijdingsgedrag
 • Vermoeidheidsklachten
 • Concentratieproblemen
 • Het ontstaan van lichamelijke klachten (hoofdpijn, weinig energie, slechte nachtrust)